Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for smaller headsets that rest on top of the ear, also known as supra-aural headphones.

60 Vragen Bekijk alle

Beats EP jack tip broke off

Headphone jack tip broke off of my Beats EPs and I don't really wanna replace the entire jack, do I have to in order to fix it or can I repair the one that's on it already?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

You need the whole jack for conductivity, sorry, you need to replace it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Hateqble zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 262