Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Released June 2012 / Core i7 processor with Turbo Boost / Up to 1 GB DDR5 Video RAM

497 Vragen Bekijk alle

My computer won’t get past login screen

My computer won’t go past login screen, stays in loading position for forever. I went to Genius Bar and they ran tests saying everything was fine that I needed to replace the hard drive cable, so I did that and still nothing.. anyone know what’s going on?

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Try restarting your system and this time go into Save Mode pressing the Shift (⇧) key

Reference: Mac startup key combinations

Then restart your system again if that worked. Did that fix things?

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Blake Washington zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 14