Ga door naar hoofdinhoud

A tablet released in September of 2015 by Amazon featuring a 7 inch multi-touch screen display. Model Number: SV98LN

50 Vragen Bekijk alle

Will not power on

Trying to charge Kindle but won't charge or turn on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

You’ll have to replace the battery if you’ve tried all of the reset options posted online.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Catrina vance zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 51