Ga door naar hoofdinhoud

Model No. A1366 / 8 or 16 GB capacity

202 Vragen Bekijk alle

Will not turn on suddenly!

One day, I wanted to go for a walk and my iPod Nano 6G would not turn on! No reason! NO DIY REPAIRS, my iPod is still under warrantie!

Any non-DIY related ideas?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

If it is still under warranty, just take it into the nearest Apple store and they will gladly fix it or give you a new one for free.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Jeremy Scalpello zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 1,541