Ga door naar hoofdinhoud

The 2008-2012 Ford Escape features a revised front and rear fascia and restyled LED tail lamps.

50 Vragen Bekijk alle

Car wan't start, anti-theft is flashing rapidly

i have changed some details inside automatic transmission , after that anti theft light start blinking rapidly and car want start .

i have checked all grounds, PCM, BCM but problem still exists

could you please help me

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try resetting the anti-theft by using your valet key to lock then unlock the driver side door.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Armen Alaverdyan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 371