Why is my not responding to any apps

my phone is not opening any apps ‘not connecting to a wifi and not detecting sim card

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe