Why is audio not coming from my 3.5 mm headset

My pc is not giving audio from my 3.5mm headset when it has speakers plugged….

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe