I can hear fine but the Mic doesn't work any suggestions

Pl 5200 my mic wont work any suggestions

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe