Ga door naar hoofdinhoud

Mid is a premium Bluetooth® aptX headphone that delivers superior audio and 30+ hours of playtime on a single charge.

14 Vragen Bekijk alle

Is it possible to replace the leather on this device?

I’ve had these headphones for many years and have been extremely pleased with them. However, I left them unattended at school one day, and some jerk decided to rip off the leather from the headphone cushion and headband.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Is this what you are looking for:

Earpads

https://www.amazon.com/Replacement-Cushi...

Headband:

https://www.amazon.com/Headband-Cushion-...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

2 opmerkingen:

how do you replace de the headband cushion? the amazon link is no longer active

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Andrew Coulibaly zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 13

Afgelopen 30 dagen: 86

Altijd: 2,411