Trying to find out what sensor sits beside and in front of my ect

I am trying to find out what sensor sits beside and in front of my ect on my 98 honda crv lx

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe