Ga door naar hoofdinhoud

GSM version of the fourth generation of iPad released November 2, 2012. Model Number A1459 / 16, 32, or 64 GB

43 Vragen Bekijk alle

Why is iPad stuck in dfu

IPad 4 won't boot from dfu mode tried restore it gets stuck at Apple logo right when wheel starts to spin then reboots back in dfu mode

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try rebooting it with the sleep/ wake button or use iPhone system recovery software

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

I've tried that and no help it just boots into dfu mode only way to get joot in recovery is during restore but gets to Apple logo wheel starts to spin then reboots back in dfu mode I've tried 2 different laptops and Mac idk how many different cords but no luck

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Charles Friend II zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 57