Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for gas and electric hot water tanks, boilers and household heat exchangers.

27 Vragen Bekijk alle

boiler does not kick,s on despite pilot is on and thermostat up

i do have W Mclain force hot water system boiler in the house.pilot is on, thermostat all way up and i do have 120V on T1&T2 in relay but nothing happens

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Pressure Switch

The pressure switch closes when the proper airflow is achieved, signaling the control board to continue the ignition process. If the pressure switch is defective, the ignition process will stall, and the water heater will not light.

Thermocouple

The thermocouple detects the pilot flame. If the thermocouple does not detect a flame, the ignition process will stall, and the burner will not light

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

1 Opmerking:

this is force hot water system.pilot is on so thermocouple is ok

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

yefim rabinovich zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 31