Ga door naar hoofdinhoud

Apple's third-generation smartwatch, with optional cellular connectivity, released September 22, 2017.

197 Vragen Bekijk alle

Use a screen from an Apple Watch 3 IC locked to repair my cracked watc

Hi everyone

Can someone tell my if it is possible to replace my cracked screen from my Apple Watch 3 with a iCloud locked Apple Watch Screen?

And by the way,why is so expensive to replace the screen of Apple watch ‘s

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

iCloud lock will not affect the screen in anyway after you transfer it over to your apple watch.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

2 opmerkingen:

In conclusion,it will work just fine?

door

As long as you don't damage anything during the repair it will work fine as long as it is the correct screen

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

tiago.ttr.cic zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 783