Ga door naar hoofdinhoud

How to fix the seventh generation of Honda's compact car.

72 Vragen Bekijk alle

Broken hood release handle

How can i open the hood with a broken hood release handle?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

You should be able to grasp the wire with a pair of lock grip pliers and pull it.

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Nicholas Harris zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 153