I need to replace missing micro usb charging port on ScanSnap ix100

The micro usb charging port on my ScanSnap ix100 was always loose. It is now missing. I need to replace the missing micro USB port on my ix100 portable scanner.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe