I updated my ipad 3

I updated my ipad 3 and forgot my password and id

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

2 opmerkingen:

Are you writting about your iCloud details that you forgot??

door

Is it jailbroken?

If so you can find passcode with libTransLock .

door

Voeg een opmerking toe