Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Smartphone manufactured by Samsung in 2017.

15 Vragen Bekijk alle

When people text me i'm not receiving notifications.

When people text me i’m nor receiving notifications. Everything else is working.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Settings – Notifications – Make sure that the switch is on for Messages.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Scott P. zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 23