Ga door naar hoofdinhoud

The sixth-generation Honda Civic was introduced in 1995. It retained its class-leading handling as it, along with the fourth and fifth generations, had front double wishbone suspension, the advanced independent suspension inspired by Honda's racing research.

48 Vragen Bekijk alle

Where are the markings on the flywheel?

Where's the markings on the flywheel

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

Please elaborate. What are you looking for on the flywheel and what are you looking to accomplish?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The location of the flywheel timing marks will depend on the vehicle. Some of the timing marks are on the face of the flywheel and others are etched on the outer edge just before the teeth and depending on the vehicle, there may be no timing marks at all on the flywheel.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

frederickseekins74 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 39