Ga door naar hoofdinhoud

Model A1046 or A1095 / 1280x854 screen resolution

118 Vragen Bekijk alle

trying to upgrade to larger hard drive

I have cloned my internal HD and it runs fine. I can't get it to boot off of it when I hold the option key and restart. It won't find the upgrade HDD in an external enclosure. The drive shows up on the screen and I can access it when the computer has booted.

Any hints from someone that has done this before?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

You are probably trying to boot from a USB external drive. ZYou need a firewire external connection to boot from it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

frosser zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 298