HP Photosmart D110 series does not recognize the allignment page

My HP Photosmart D110 series printer does not recognize the alignment page.

2 ink cartridges are installed in the printer.

Thank you. Linda

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen