Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Released on March 3rd, 2017, the Nintendo Switch is a handheld that can be played on the TV or on the go.

321 Vragen Bekijk alle

After Bootlogo orange Screen

Hi,

I am getting a orange screen after the Nintendo Logo at boot.

Is there any solution?

Thank you

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Sometimes this can be fixed by replacing the M92T36 charge controller chip. That’s the first thing to try.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

DarkDarky112 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 625