Ga door naar hoofdinhoud

Model A1225 / Early 2009 / 2.66, 2.93, or 3.06 GHz Core 2 Duo processor

164 Vragen Bekijk alle

Hard Drive icon missing in 10.6

I just opened the box on this baby. 10.6 pre-installed. I can't find a hard drive icon. Has it become a hidden file? I have a Hard Drive icon on my MacBook Pro but it was upgraded to 10.6.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 5
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

check Finder -> Preferences... (Cmd-comma), make sure Hard Disks is checked in "show these items on the desktop"

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

2 opmerkingen:

I got my first Mac in '84 and have never seen this before. You learn something new everyday. Thanks so much.

door

You're welcome. Got hooked on Mac back in '84 myself - still learning !

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

mayer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 2,421