Sansung Volume down button not working.

Unabe to use vilume diwn button, stuck in safe mode.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe