The printer ready light is on but a triangular light flashes

Printer ready light on but triangular readish light keeps blinking and the printer do not initialises

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen