Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

black & white horizontal stripes at start up

my ram was loose & when I started it after correcting that, I get black & white stripes after the chime rings.

No apple icon appears

Loose connection ?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Test both the RAM and the slots by using one stick of RAM at a time in each of the slots. Restart after each change and see if it is a slot or the RAM.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 32