Ga door naar hoofdinhoud

This tablet was released by Asus on July 2013. The model is also called ME173X. The tablet features a 7 in. display microSD card slot, a MicroUSB slot, and a headphone jack.

30 Vragen Bekijk alle

Why will it not charge?Just replaced the battery!

Why will my memo pad not charge when plugged into outlet? I just replaced the battery.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Probably a cable not re-connected properly.

Asus MeMO Pad HD 7 Repair

Slowly go over it again.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Suzanne Krohn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 1

Afgelopen 30 Dagen: 2

Altijd: 14