Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy Note 5 (called the Note5) is a phablet-style phone with stylus, manufactured by Samsung, released in August 2015.

269 Vragen Bekijk alle

Need printed circuit board schematic file

Where can I download a free copy of the PCB file for the Galaxy Note 5. Need to have the pcb schematic to find voltage values in troubleshooting the phone.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Download this software it has many Smartphones PCB’s

Phoneboard

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Mr. CA zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 387