all dash warning lights are on, no throttle

codes say throttle stuck open and also stuck closed c1145 rf wheel sensor input failure

c1998 abs p2104 actuator control forced idle p2111 actuator stuck open

p2112 actuator stuck closed p0121 pedal position sensor A range/performance

p0141 oxygen sensor heater bank 1 sensor 2 p0221 pedal position sensor B range/performance

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe