Ga door naar hoofdinhoud

The Kenmore Elite HE3 is a washing machine by Kenmore.

621 Vragen Bekijk alle

Why is my washing machine spinning out of control

washing machine is spinning rapidly after wash cycle

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

Could you provide a model number for your washer?

door

Are you getting an error code?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Probably a bad main control board.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jtdale2000 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 368