When charging my tab it's always remains 0% screen does not open

When I charge my note 10.1 smp601 it always remains 0 % and screen does not open what should I do

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe