Ga door naar hoofdinhoud

The BLU Grand M2 was released in October of 2017.

7 Vragen Bekijk alle

My phone won't turn on

When I push the power on button the phone won't turn on but the light turns on and stays on

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hello there,

Any more details would be helpful. Average battery life, any recent drops of the phone, OS version? Could be SW issue.

Have you tried booting it in safe mode or “odin mode”?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

johnnymac2951 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 123