Ga door naar hoofdinhoud

Alles wat je nodig hebt om je iPhone zelf te repareren! iFixit biedt gratis reparatiehandleidingen en demontage-informatie voor elke telefoon, alsook de beste vervangende onderdelen en handigste tools.

33658 Vragen Bekijk alle

Phone screen flashes and doesn’t work when making a phone call

Why is my iPhone 8 screen not functioning and flashing on and off when making a call

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Has this phone been repaired before? If it has it could be the proximity sensor; it could be broken or not lined up right. If it hasn’t been repaired before, and you haven’t tried, just turn off the phone and turn it back on. Sounds simple but it might do the trick.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

emnmatt zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 160