Why is there a clicking sound?

When I press the play button there is a clicking sound from the Cassette Recorder.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe