Ga door naar hoofdinhoud

1:10 scale remote controlled batmobile car and figure with POV driving through a smart phone app.

9 Vragen Bekijk alle

Exhaust liquid Refill and ingredients

What is the batmobiles exhaust liquids ingredients and where can I purchase refills for the exhaust liquid.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

You can use any fog solution refill. Here is an Amazon search.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Patty Morgan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 498