Ga door naar hoofdinhoud

Model A1419 / Late 2012 / 2.9 & 3.2 GHz Core i5 or 3.4 GHz Core i7 Processor, ID iMac13,2

308 Vragen Bekijk alle

Where can I buy the AC inlet cable connector

Where can I buy the AC inlet cable connector

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

Are you looking for just the case connector or the cord

What is your countries outlet type?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

They dont often fail, but here is the AC Mains Input Socket and Filter

https://www.thebookyard.com/product.php?...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

archtype13 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 39