Why won't my zte download anything from Google play store

My zte will not download anything from the Google play store ,but Google space bar will download

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe