Ga door naar hoofdinhoud

This is a Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum that is identified by model number AS5200 series.

15 Vragen Bekijk alle

Why won't my roller turn when I step on the. Engagement lever

I can't. Get my vacuum roller to engage when I step on the lever that makes the roller spin

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Does this vacuum have two belts. (As1011)

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Remove the roller and look for any anomalies.

Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

mike petrella zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 76