Ga door naar hoofdinhoud

The third iteration of the 10.1 inch Galaxy Tab tablet.

121 Vragen Bekijk alle

Why won't my tablet turn on even after replacing the battery?

Just replaced the battery in my Galaxy Tab 3 10.1, but for some reason it’s not turning on.

What could be the cause? Will I have to look into replacing the tablet?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Was it working before the battery replacement? It could be a bad charging port.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

LaShawn Melancon zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 238