Ga door naar hoofdinhoud

A laptop by Lenovo, commonly found in offices all over the world.

18 Vragen Bekijk alle

My laptop L412 has a BIOS lock password

My laptop has a BIOS lock password and can't enter to the setup utility ¿Has a solution?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Password bios help me please

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try removing the CMOS battery for about 5 minutes, then replace it. It should work as long as its not a Supervisor password. If it is a Supervisor password then you are not able to reset it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Daniel Jacobs zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 631