Ga door naar hoofdinhoud

Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor afwasmachines.

291 Vragen Bekijk alle

The dishwasher doesn’t take water

The dishwasher freezes and does not take water for washing, why? The model of dishwasher is the following:

Block Image

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Cause 1

Water Inlet Valve

The water inlet valve opens to allow water to enter the dishwasher. If the water valve is clogged or defective, water will not flow into the dishwasher. Water inlet valves are not repairable—if the valve is defective, you must replace it.

Cause 2

Water Supply Problem

Over time, calcium deposits can build up in the water supply valve or in the small filter screen inside the water inlet valve. If the water inlet valve is clogged with sediments, the dishwasher won’t fill properly. Before working on the water line, first shut off the water supply. Inspect the valve to determine if is clogged. In addition, check the water pressure to the valve. The water inlet valve requires at least 20 psi to function properly.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Piero Sabino zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 1

Altijd: 33