How can I get the password to bios?

how can i reset my password to bios on Toshiba click 10

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe