The MacBook family was first introduced in May 2006 and replaced the iBook as Apple's consumer laptop.

4030 Vragen Bekijk alle

MacBook battery no longer runs the computer

My Macbook battery will not stay in. The locking device is not working correctly. Battery operation is not happening. The only way to operate the machine is have it plugged in.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen
Verspreid de kerstsfeer
Krijg 12€ korting op je aankoop van 50€ of meer met de code FIXMAS12
Verspreid de kerstsfeer
Krijg 12€ korting op je aankoop van 50€ of meer met de code FIXMAS12

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Please give us the last three figures of your serial; number so we can direct you to the correct bottom case that you need to replace and the directions on how. Thanks

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Jonathan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 796