Microsoft 4000 Wireless Mouse-Replacement Parts

Where can I purchase replacement parts for the Microsoft 4000 wireless mouse (Model # 1383)? Specifically the scroll wheel rubber/slicone “gasket”.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe