Ga door naar hoofdinhoud

First released in April 2017, the Samsung Galaxy J3 Eclipse is a compact and affordable smartphone.

5 Vragen Bekijk alle

Phone has frozen on downloading screen

Phone was frozen and after hard reset was given choice of operating system download and phone has now frozen on that screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Sounds like phone is in download mode, to get out of that mode you can hold power + volume down + home for about 10 seconds.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Stewart King zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 155