U can hear it come on but the screen is black

When u turn it on u can hear it come on but the screen stays black

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe