Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

The LG G Pad Tablet 7.0 was released in 2014, it is an Android based produced by LG. This device is the first produced tablet with a 7 inch screen and a 1.2 GHz Quad-core processor.

15 Vragen Bekijk alle

How do I know which tablet I have?

How do I know what tablet I have? I think it’s the LG 7 but I want to make sure.

Here is some info that I know.

FCC ID: ZNFV480

MODEL:LG-V480

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @scottpine ,

According to the user manual from this webpage it is a LG G Pad 8.0

Dimensions 210.8 mm (H) x 124.2 mm (W) x 9.95 mm (D) or 8.299” x 4.89” x 0.39”

The LG G Pad 7.0 is a LG V400

Dimensions 7.45" (H) x 4.48" (W) x 0.4" (D) or 189.23 mm x 113.79 mm x 10.16 mm

Measuring corner to corner, diagonally across the screen should show you that it has approximately an 8” screen and not a 7” screen.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Scott P. zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 322