Ga door naar hoofdinhoud

Mini-autos geproduceerd door Mini.

23 Vragen Bekijk alle

Closing the electric window

I have an electrical fault on my car and the battery won't charge. There is no electrical power available. The drivers door window is open. How can i close it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Use jump leads connect to another vehicle and start it up then connect to your flat battery in your car let the other vehicle run for a few minutes before starting attempting to start your own vehicle then close your window.

Make sure you observe battery polarity.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Paul Pallett zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 46