Ga door naar hoofdinhoud

The GameCube is Nintendo's fourth console gaming system. Repair is simple and requires only common tools.

91 Vragen Bekijk alle

Where can I find/buy a replacement eject button spring for my Nintendo

Hi,

I’m missing a spring underneath the eject button on the Nintendo gamecube. I need to find/purchase a replacement. Does anyone have any recommendation on where to find one? I’ve checked Ebay to no avail.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

“ NESrepairshop “ online store

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

optimusp517 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 368