Screen Illumination not coming on.

The illumination of the screen won’t turn on.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe