Ga door naar hoofdinhoud

Reparatietips voor verplaatsbare meubels in je huis of bureau.

41 Vragen Bekijk alle

How can I fix broken plastic wheel from sliding door of wardrobe?

The plastic wheel from a sliding door of a wooden wardrobe has broken out, just a piece. I can’t find the single spare part, is there any way to fix it?

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Block Image

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Can’t say for sure, but I expect you can find a replacement assembly at a good hardware store. If they don’t have a replacement, you may need to replace the entire slider system. Not a big deal, more trouble than cost.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

I doubt it can be fixed

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ludovico zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 480